Κυριακή, 29 Ιουνίου 2008κοίταζε
και
κοίταζε
και
κάτι
της
θύμιζε